تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - تأكید رئیس قوه‌قضا بر مجازات‌های جایگزین حبس

آیت ا... آملی لاریجانی با صدور بخشنامه‌ای با توجه به حساسیت مشاغل پزشكی از قضات رسیدگی‌كننده به جرایم پزشكی خواست در صورتیكه جرم به واسطه بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی و یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود در تعیین كیفرخواست حسب مورد ا.......

آیت ا... آملی لاریجانی با صدور بخشنامه‌ای با توجه به حساسیت مشاغل پزشكی از قضات رسیدگی‌كننده به جرایم پزشكی خواست در صورتیكه جرم به واسطه بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی و یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود در تعیین كیفرخواست حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن كامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر كشور

از آنجا كه قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مجازاتهای جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاهها در رسیدگی به جرایم پزشكی نظر به حساسیت مشاغل پزشكی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا كیفیت ارتكاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی كه قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین كیفر با رعایت فصل نهم قانون مذكور بویژه مواد 64، 68، 70، 83، 85 و 86 حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده نمایند. بدیهی است با تصویب آیین نامه موضوع ماده 79 قانون مذكور امكان استفاده از خدمات عمومی رایگان نیز فراهم خواهد گردید.