تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - رتبه چهارم ایران در طلاق: مردان تمایلی به تشکیل خانواده ندارند

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: مردان تهرانی کمترین تمایل را به تشکیل خانواده دارند.

دکتر افسانه توسلی عضو گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا با بیان اینکه میزان طلاق در جوامع سیر صعودی داشته و در چهار دهه گذشته بیش از حد انفجار بوده است، گفت: بالاترین میزان طلاق را کشور آمریکا دارد سپس کشور روسیه، انگلیس و اسپانیا.

وی ادامه داد: افزایش نگران‌کننده تعداد طلاق در ایران سبب شده به زودی رتبه چهار جهان به ایران اختصاص یابد.

سال گذشته در اسپانیا ۱۴۰هزار طلاق رخ داد که این میزان در ایران ۱۳۷هزار مورد بود. وی استان‌های تهران، کردستان، کرمانشاه، مرکزی و بوشهر را پرطلاق‌ترین استان‌های کشور دانست و گفت: استان‌های ایلام، یزد، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز کم‌طلاق‌ترین استان‌های کشور بوده‌اند.

همچنین بیشترین رشد طلاق در یزد است که همچنان در ردیف استان‌های کم‌طلاق قرار دارد.

توسلی با بیان اینکه تمایل به آغاز زندگی مشترک در مردان یزدی، خراسان جنوبی و گلستان بالاست، گفت: زنان زنجانی، سیستان و بلوچستان و همدانی نیز بیشترین تمایل آغاز به زندگی مشترک را دارند. کمترین تمایل ازدواج نیز به مردان تهرانی، کرمانشاهی و ایلامی اختصاص دارد.