تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - دیوان عدالت اداری اعلام كرد: فسخ قرارداد انجام كار معین با اعلام قبلی قانونی است

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یك مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب دیوان، اعلام كرد: فسخ قرارداد انجام كار معین با اعلام قبلی ـ ظرف ‌١٥ روز ـ خلاف قانون نیست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یك مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب دیوان، اعلام كرد: فسخ قرارداد انجام كار معین با اعلام قبلی ـ ظرف ‌١٥ روز ـ خلاف قانون نیست.

متن رای شماره ‌٣٨٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

با عنایت به این‌كه شكات در اجرای مصوبه شماره ‌٨٤٥١٥/ ت‌٣٤٦١٣ هـ‍ مورخ ‌٢٠/ ‌١/ ‌١٣٨٦ به صورت قرارداد انجام كار معین به كار گرفته شدهاند و به دلالت بند ‌٥ دستورالعمل اخیرالذكر فسخ قراردادهای مذكور با اعلام قبلی ظرف پانزده روز تجویز شده و در مقررات، تكلیفی بر تمدید قراردادهای مستخدمین یاد شده پیش‌بینی نشده است، بنابراین دادنامه شماره ‌١٥٧٦ مورخ ‌١٣/ ‌٨/ ‌١٣٨٨ در حدی كه متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص میگردد. این رای به استناد بند ‌٢ ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٣ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع است.

این رای پس از امضاء از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین مبشری معاون قضایی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی انتشار یافته است.