تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - با رای نمایندگان؛ ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اجباری شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماده‌ای از لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات رای دادند كه بر اساس آن نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی اجباری شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماده‌ای از لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات رای دادند كه بر اساس آن نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی اجباری شد.

 به موجب این ماده كه جهت رفع ایراد شورای نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراكز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالك، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاك به نام مالك جدید مراجعه كنند.

به موجب این مصوبه نیروی انتظامی می‌تواند با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد كافی در مراكز تعویض پلاك فراهم كند.

براین اساس آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه اجرای حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراكز تعویض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نیروی انتظامی ظرف یك ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.