تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - اولین جشنواره ملی قانونگذاری الگو به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه فردوسی برگزار می شود

اولین جشنواره ملی قانونگذاری الگو به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه فردوسی برگزار می شود

جشنواره ملی قانونگذاری الگو به همت دوستانمان در  انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه فردوسی برگزار می شود.ثبت نام  این جشنواره که در 10 لغایت 12 اردیبهشت ماه 1390 برگزار خواهد شد از 17 اسفند 1389 آغاز گشته و تا 24 فروردین 1390 ادامه خواهد داشت . گفتنی است حضور در این جشنواره به صورت  ارسال پژوهشها و مقالات مکتوب در رابطه با یکی از دو موضوع بیع زمانی و بررسی تبدیل  و یا عدم تبدیل مجازات قصاص به پیوند اعضا به دبیرخانه جشنواره و سپس دفاع حضوری و اجرای طرح در دانشگاه فردوسی میباشد. در رابطه با نحوه حضور در این جشنواره باید گفت که شرکت کنندگان بایستی دبدگاههای خود را در رابطه با ایده شان تا تارخ 1 اردیبهشت ماه به ایمیل جشنواره فرستاده و یا به آدرس جشنواره پست نمایند و سپس در روز مقرر شده در دهم و یا یازدهم اردیبهشت ماه در دانشگاه فردوسی و در مناظره جمعی از ایده خود دفاع نمایند این فرآیند که نوعی تمرین جهت مشاغل احتمالی آینده قشر حقوقی است برای اولین بار از جانب انجمن علمی دانشجویی حقوق فردوسی طرح ریزی شده و انتظار می رود استقبال ویژه ای از آن شود . گفتنی است حاصل این این جشنواره با ذکر نام هر ایده پرداز به مجلس شورای اسلامی فرستاده خواهد شد .

علاقه مندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام جهت شرکت در جشنواره می توانند به آدرس اینترنتی

 www.ferdows-edalat.blogfa.com   مراجعه نموده و یا با ایمیل jashnvareh_olgoo@yahoo.com  مکاتبه فرمایند . جوایز ویژه جشنواره به زودی اعلام خواهد شد .