دادستان كل كشور: رسیدگی تخصصی به جرایم بورس،امری ضروری است    
    آیت الله دری نجف آبادی ایجاد بستر سالم برای رقابت اقتصادی و تامین امنیت سرمایه گذاری و رفع عوامل اخلال در نظام عرضه و تقاضا را از جمله وظایف حاكمیتی دانست و تصریح كرد: «برخورد قاطع با عناصر فرصت طلب و اخلال گر كه به بهای سوداگری خود در ثبات و امنیت اقتصادی ایجاد خلل و جامعه را متضرر می كنند از وظایف حاكمیت است و دستگاه قضایی در این رابطه مسوولیت سنگینی دارد.»
    
    وی نظارت بر روند تعاملات و معاملات بورس و رسیدگی و قضاوت تخصصی و معیارمند و عادلانه، به دور از شتاب زدگی و مبتنی بر مصالح كلان اقتصادی كشور را ضروری دانست و گفت: «حاكمیت نباید خود متصدی امور خرد و درگیر گرداندن بخش های مختلف اقتصادی كند بلكه باید در مقام سیاستگذار و هدایت گر اقتصاد كشور، كلان نگر باشد و در جهت تنظیم روابط به صورت عادلانه و ضابطه مند و مبتنی بر مصالح اقدام كند و با تدبیر درنظام پولی و بانكی و مالیاتی و اعتباری، حمایت لازم را از بخش های آسیب پذیر به عمل آورده و كشتی اقتصاد كشور را به ساحل امن رونق و شكوفایی رهنمون كند.»
    
    وی نقش بورس را در رونق و شكوفایی اقتصاد كشور بسیار ممتاز و شاخص دانست و گفت: «باید بورس بتواند در بازار سرمایه كشور نقش آفرین باشد و با جلب اعتماد عمومی و جذب سرمایه های معطل و نقدینگی سرگردان به عنوان یكی از موفق ترین-سالم ترین-كارآمدترین و موثرترین بورس های دنیا نقش آفرینی كند.»
    
    وی خواستار استفاده بهینه از تجارب موفق بازار بورس دنیا شد و گفت: «تجارب نظام های موفق اقتصادی دنیا در عین بازخوانی و ارزیابی آسیب ها و نقاط ضعف و قوت باید در دستور كار قرار گیرد و با اتخاذ تمهیدات مناسب در جهت توسعه و رونق بازار بورس به موازات فرهنگ سازی عمومی جهت خرید سهام و مشاركت در سرمایه گذاری مفید و مولد به جای اسراف و هزینه كردهای زاید مصرفی ضروری است.»وی استفاده محاكم قضایی از نظرات كارشناسی سازمان بورس را لازم و ضروری دانست و گفت: «دستگاه قضایی تلاش خود را به منظور تامین سلامت بازار بورس و تضمین امنیت سرمایه گذاری و جلب اعتماد مردم و صیانت از حقوق عمومی و جذب سرمایه گذاران و تشویق به سرمایه گذاری مفید و مولد مبذول خواهد كرد و مجددا اعلام می كنم دادستانی كل به عنوان مدعی العموم قاطعانه از فرآیند سالم سرمایه گذاری در بازار بورس حمایت خواهد كرد و همپای دلسوزان نظام در راستای اجرای سیاست های كلی اصل «44» انجام وظیفه خواهد كرد.»
    
    
    
    
    
 روزنامه سرمایه، شماره 462 به تاریخ 1/3/86، صفحه 9 (بازار سرمایه)